Výroba

Analýza poměrů na dynamicky se rozvíjejícím trhu ovlivňuje postupnou orientaci výroby na specifické práce, jedinečné na trhu. Těmto trendům podřizujeme firemní strategii, včetně úprav a rozvoje strojového parku, i nábor nových perspektivních zaměstnanců.

Díky novým SW technologiím vyhodnocujeme, archivujeme a optimalizujeme postup zpracování zakázek. Vyplývající výhody jsou přínosné pro naše zákazníky zvýšením kvality, zkrácením dodacích termínů a pružným přizpůsobením výrobního procesu novým požadavkům.

Soustružení

Horizontálně soustružíme rotační plochy (vnější, vnitřní, válcové, tvarové), zápichy, závity běžného i atypického profilu, šneky.

Výroba ozubení

Vyrábíme čelní i kuželová ozubení odvalováním, obrážením a broušením.

Doplňková produkce

Kromě stávajících stěžejních výrobních procesů provádíme taky doplňové procesy:

Frézování

Frézujeme horizontálně i vertikálně plochy rovinné a tvarové také soustružení rotačních ploch s možností frézování ve 4., 5. a 6. ose.

Broušení

Brousíme vnější i vnitřní rotační a rovinné plochy, drážkované hřídele.