Doplňková produkce

Kromě stávajících stěžejních výrobních procesů provádíme taky doplňové procesy:

Přesné souřadnicové 3D měření

Měření provádíme v klimatizované buňce, což přispívá ke zvýšení přesnosti. Měřit je možné libovolné tvary dostupné pro dotek 3D sondy. Měření probíhá jednotlivými body nebo plynulým skenováním povrchu.

 

Trvalé strojové značení technologií mikroúderu

Princip mikroúderového značení spočívá v deformaci značené plochy ocelovým hrotem, který na značeném povrchu vytváří sérii mikrobodů. Tato tecnologie nám umožňuje značit téměř libovolný materiál s tvrdostí do 62 HRC.

 

Výroba speciálních součástí z plastových materiálů techlologií 3D tisku (FDM/FFF)

Výroba prototypů, náhradních dílů, tvarově náročných dílů a i nerozebíratelných funkčních sestav. Díky velké paletě speciálních materiálů se nám otevírají obrovské možnosti.