Doplňkové stroje

Těmito zařízenímí a stroji doplňujeme stávající výrobu. Poskytují nám například větší kontrolu jakosti.

Měření

3D souřadnicové měření

Typ pracovní rozsah stroje X / Y / Z [mm] max. váha měřeného dílu [kg] přesnost [mm]
S 122010 1200 / 2000 / 1000 2 500 0.0045 a lepší

 

CNC měření ozubení

Typ max. hlavový průměr kola [mm] max. měřená šířka kola  [mm] modul [mm]
DO-500 500 380 1 - 20

 

Doplňující zařízení

Razící/značící technika

Typ velikost značícího okna  X / Y  [mm] max. tvrdost povrchu [HRC]
Multi4 120 / 60 62

 

3D tiskárny

Typ tiskový prostor X / Y / Z [mm] minimální výška vrstvy Z [mm] maximální dosažitelná přesnost  X / Y [mm]
MK3S
250 / 210 / 210 0.05 0.05