Profil společnosti

Zakázková výroba strojírenských dílů a sestav, návrhy technologických řešení, výroba prototypů.

Na základě dodaných podkladů vyrábíme díly, případně kompletní sestavy z široké palety certifikovaných materiálů. Dlouholeté zkušenosti v oboru poskytují našim zákazníkům stabilní zázemí. V rámci konzultací navrhujeme technologická řešení, jejich úpravy i výrobu prototypů. Výrobní proces individuálně přizpůsobujeme podle zadaných požadavků. Typická produkce sahá od obrábění rozměrnějších konstrukcí, hřídelů, armatur, ozubených kol, polotovarů, výkovků a případně kompletací sestav i jejich opravami. V současné době zajišťujeme zakázkovou výrobu pro řadu stálých odběratelů.

Nedílnou součástí naší firemní strategie je personální agenda vč. plánovaného získávání perspektivních členů našeho týmu. Klademe důraz na zvyšování kvalifikace a motivaci zaměstnanců, ergonomické a zároveň příjemné pracovní prostředí. V současné době zaměstnáváme 30 stálých pracovníků.

Historie

V roce 1993 vzniká firma "Strojírenská výroba Kalinowski", která se váže na rodinnou tradici také i místem působení. Ve svém počátku firma působila v prostorách RD o výměře cca 80 m2, kde po prvotních investicích do strojního vybavení byly vyráběny převážně jednoduché náhradní díly pro lesní a stavební stroje a jiné díly menších rozměrů. V roce 1996 následuje stěhování do výrobní haly o výměře cca 700m2 a také vstup prvních 3 zaměstnanců. Díky novým, větším výrobním prostorám, bylo možno dále investovat a navýšit tak výrobní potenciál firmy a tím i další uplatnění na trhu.

Dalším mezníkem je transformace ve společnost s ručením omezeným "Strojírny Kalinowski s.r.o." v roce 2003.

V roce 2006 byl odkoupen areál firmy Strojosvit-1, který se nachází v centru města. V období r. 2006-2008 byla provedena výrazná rekonstrukce výrobní haly i přilehlého areálu. Začátkem r. 2009 byla firma přestěhována do výrobních prostor o rozloze cca 4 200 m2, které umožnily další rozvoj firmy. Byly pořízeny nové, náročnější technologie, především rozměrnější stroje (WRD-130 Q, TUR-1350BUC E 85/5.000). Průběžně je také rozšiřován tým kvalifikovaných zaměstnanců.

Charakter počáteční kusové a malosériové výroby zůstává zachován. Nově se zaměřujeme také na zpracování rozměrově náročnějších dílů. Efektivním plánováním s důrazem na rozšiřování a modernizaci strojového parku se několikanásobně zvětšil objem výroby do dnešní podoby. Původní konvenční vybavení postupně doplnily CNC stroje, které umožňují zefektivnit a urychlit výrobní postup. Následné požadavky na sledování a plánování výroby řešíme informačním systémem BusinessManager 3000, který slouží ke zpracování a vyhodnocení průběhu zakázek včetně generování výrobních příkazů, dokumentace, elektronické kontroly technologických procesů a vedení skladového hospodářství.

Časová osa

  • 1993 - Založení firmy "Strojírenská výroba Kalinowski", postupné pořízení prvních strojů
  • 1995 - zakoupení výrobní haly, opravy a rekonstrukce nové provozovny
  • 1996 - přestěhování firmy - získání větších výrobních prostor z 80 m2 na cca 700 m2 , první 3 zaměstnanci, investice do nových technologií, výrazné rozšíření strojního parku a tím i širšího uplatnění na trhu
  • 2001 - nákup prvních cnc strojů, postupné nabírání kvalifikovaných zaměstnanců
  • 2003 - transformace do firmy Strojírny Kalinowski s.r.o.
  • 2006 - vydražení areálu fy Strojosvit 1 v centru města o celkové výměře cca 20 000 m2 jehož součátí je výrobní hala (současná provozovna ) o výměře 4 200 m2
  • 2006/2008 - rozsáhlá rekonstrukce areálu i výrobní haly
  • 2008/2009 - stěhování firmy do nových prostor
  • 2009/2014 - pořizování rozměrnějších strojů, nových technologií (WRD 130, TUR 1350, BUC E 85/5.000)